DANH MỤC SẢN PHẨM

-15%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HAWIN HS 650

1,500,000 1,280,000
-9%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HAWIN HW 750

1,380,000 1,250,000
-10%

>QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN

QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN HASAKI DFG 60

6,580,000 5,900,000
-17%
7,500,000 6,200,000
-25%
5,000,000 3,750,000
-17%
4,320,000 3,600,000
-18%
3,960,000 3,250,000
-21%
7,000,000 5,500,000
-11%

>QUẠT VUÔNG HASAKI M

QUẠT THÔNG GIÓ COMPOSITE CPS 1060

5,280,000 4,700,000
-13%

>QUẠT VUÔNG HASAKI M

QUẠT THÔNG GIÓ COMPOSITE CPS 1260

5,520,000 4,800,000
-15%

>QUẠT VUÔNG HASAKI M

QUẠT THÔNG GIÓ COMPOSITE CPS 1460

5,760,000 4,900,000
-18%

>QUẠT VUÔNG HASAKI M

QUẠT THÔNG GIÓ HASAKI HSK 1000

4,080,000 3,350,000
-17%
3,840,000 3,200,000
-17%

>QUẠT VUÔNG HASAKI M

QUẠT THÔNG GIÓ HASAKI HSK 1100

4,200,000 3,500,000
-12%
3,960,000 3,500,000
-17%
4,320,000 3,600,000
-17%
4,080,000 3,400,000
-17%

>QUẠT VUÔNG HASAKI M

QUẠT THÔNG GIÓ HASAKI HSK 1380

4,560,000 3,800,000
-17%
4,320,000 3,600,000
-13%

>QUẠT VUÔNG HASAKI M

QUẠT THÔNG GIÓ HASAKI HSK 1530

5,760,000 5,000,000
-16%

>MÁY LÀM MÁT HASAKI M

QUẠT HƠI NƯỚC HASAKI HSN 130

8,350,000 7,000,000
-22%

>MÁY LÀM MÁT HASAKI M

QUẠT HƠI NƯỚC HASAKI HSN 35

3,600,000 2,800,000
-25%

>MÁY LÀM MÁT HASAKI M

QUẠT HƠI NƯỚC HASAKI HSN 45

5,000,000 3,750,000
-25%
5,000,000 3,750,000

>MÁY LÀM MÁT HASAKI M

QUẠT HƠI NƯỚC HASAKI HSN 55

5,650,000
-21%
7,000,000 5,500,000
-19%

>QUẠT XÁCH TAY HASAKI M

QUẠT HÚT XÁCH TAY HASAKI HST 20

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,420,000 1,150,000
-17%

>QUẠT XÁCH TAY HASAKI M

QUẠT HÚT XÁCH TAY HASAKI HST 25

1,500,000 1,250,000
-23%

>QUẠT XÁCH TAY HASAKI M

QUẠT HÚT XÁCH TAY HASAKI HST 30

1,800,000 1,380,000

>QUẠT XÁCH TAY HASAKI M

QUẠT HÚT XÁCH TAY HASAKI HST 35

2,730,000
-21%

>QUẠT XÁCH TAY HASAKI M

QUẠT HÚT XÁCH TAY HASAKI HST 40

3,460,000 2,750,000
-20%

>QUẠT XÁCH TAY HASAKI M

QUẠT HÚT XÁCH TAY HASAKI HST 45

3,820,000 3,050,000
-17%
7,500,000 6,200,000
-4%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG HASAKI HFS 45

1,600,000 1,530,000
-14%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT SÀN CHÂN QUỲ HASAKI HLF 45 F

1,250,000 1,080,000
-8%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT SÀN CHÂN QUỲ HASAKI HLF 50F

1,300,000 1,190,000
-12%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT SÀN ĐẢO HASAKI HFE 45

1,250,000 1,100,000
-12%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO TƯỜNG HASAKI HFB 45

1,360,000 1,200,000

QUẠT CÔNG NGHIỆP HASAKI

-10%
Hết hàng

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HASAKI HKS 500

1,380,000 1,240,000
-10%
Hết hàng

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HASAKI HKS 600

1,450,000 1,300,000
-10%
Hết hàng

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HASAKI HKS 650

1,550,000 1,390,000
-10%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HASAKI HKS 750

1,650,000 1,480,000
-15%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HAWIN HS 500

1,350,000 1,150,000
-14%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HAWIN HS 600

1,400,000 1,200,000
-15%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HAWIN HS 650

1,500,000 1,280,000
-14%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP HAWIN HS 750

1,600,000 1,380,000
-4%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP ĐỨNG M

QUẠT ĐỨNG HASAKI HFS 45

1,600,000 1,530,000
-14%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT SÀN CHÂN QUỲ HASAKI HLF 45 F

1,250,000 1,080,000
-8%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT SÀN CHÂN QUỲ HASAKI HLF 50F

1,300,000 1,190,000
-12%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT SÀN ĐẢO HASAKI HFE 45

1,250,000 1,100,000
-11%
Hết hàng

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HASAKI HKW 500

1,230,000 1,100,000
-10%
Hết hàng

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HASAKI HKW 600

1,280,000 1,150,000
-14%
Hết hàng

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HASAKI HKW 650

1,330,000 1,150,000
-17%
Hết hàng

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HASAKI HKW 750

1,450,000 1,200,000
-13%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HAWIN HW 500

1,150,000 1,000,000
-10%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HAWIN HW 600

1,250,000 1,125,000
-6%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HAWIN HW 650

1,280,000 1,200,000
-9%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP HAWIN HW 750

1,380,000 1,250,000
-12%

>QUẠT CÔNG NGHIỆP TREO

QUẠT TREO TƯỜNG HASAKI HFB 45

1,360,000 1,200,000
-10%

>QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN

QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN HASAKI DFG 30

1,780,000 1,600,000
-10%

>QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN

QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN HASAKI DFG 35

2,060,000 1,850,000
-10%

>QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN

QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN HASAKI DFG 40

2,200,000 1,980,000

>QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN

QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN HASAKI DFG 40-A

2,380,000
-10%

>QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN

QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN HASAKI DFG 50

2,880,000 2,590,000

>QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN

QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN HASAKI DFG 50-A

3,050,000
-10%

>QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN

QUẠT THÔNG GIÓ TRÒN HASAKI DFG 60

6,580,000 5,900,000
-10%

>QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG HASAKI HSV 20

470,000 425,000
-9%

>QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG HASAKI HSV 25

480,000 435,000
-10%

>QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG

QUẠT THÔNG GIÓ VUÔNG HASAKI HSV 30

600,000 540,000